NALEZEN NOVÝ PLANETÁRNÍ SYSTÉM

Donald Savage, Headquarters, Washington

Jane Platt, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.

Robert Sanders, University of California, Berkeley

Po 15 letech pozorování a množství trpělivé práce přední světový tým "hlededačů" planet konečně nalezl planetární systém, který připomíná naši sluneční soustavu. Dr. Geoffrey Marcy, profesor astronomie na University of California, Berkeleya astronom Dr. Paul Butler z Carnegie Institution of Washington, Washington, D.C.  oznámili objev planety, podobné Jupiteru, obíhající kolem kolem hvězdy podobné Slunci ve stejné vzdálenosti, jako Jupiterův systém obíhá kolem Slunce.

"Všechny další extra solární planety obíhaly doposud blížeji k mateřské hvězdě a měly většinou velmi excentrické protáhlé dráhy. Tato nová planeta obíhá kolem své hvězdy tak daleko, jako Jupiter obíhá kolem Slunce," řekl Marcy. Hvězda, u které byl planetární systém nalezen je 55 Cancri a nachází se v souhvězdí Raka, kde již dříve byla známa jedna planeta, kterou oznámil Butlera Marcy v roce 1996.

Planeta je plynný obr, který má nepatrně menší  hmotnost než Jupiter a obíhá kolem hvězdy s periodou 14.6 dne ve vzdálenosti jedné desetiny vzdálenosti Země od Slunce.

Nová planeta obíhá ve vzdálenosti 5.5 AU (1AU je vzdálenost Země-Slunce), což je srovnatelné se vzdáleností Jupitera od Slunce 5.2 AU. Nepatrně protáhlá dráha způsobuje, že nová planety obíhá kolem hvězdy s periodou 13 let a je to opět srovnatelné s oběžnou dobou jupitera kolem Slunce, která ja 11.86 let. Planeta má asi 3.5 až 5 krát větší hmotnost než Jupiter.

Tedy z výše uvedeného, zde máme obdobný planetární systém, jako je naše sluneční soustava. Rozdílné je jen to, že počet planet v této chvíli není stejný, ale může ještě stoupnout po dalším studiu této soustavy, jiná je rovněž velikost planet než v naší sluneční soustavě.

Je ovšem možné, že zde jsou i menší planety, které současnou technikou nebyly detekovány. Marcy, Butler, Fischer a jejich tým do dnešního dne oznámili celkem 13 nových planet, včetně nejmenší, kdy detekované planety, jež se nachází u hvězdy HD49674 v souhvězdí Auriga ve vzdálenosti 0.05 AU od hvězdy, což je jednadvacetina vzdálenosti Země Slunce. 

Její hmotnost je asi 15 procent hmotnosti Jupitera což je 40 hmotností Země. Celkový planet známých mimo naší sluneční soustavu je více než 90. Objev druhé planety obíhající kolem hvězdy 55 Cancri byl ovocem 15 leté práce s 3-m teleskopem na Lickově observatoři, který ovládá University of California. Hvězda 55 Cancri je vzdálena 41 světelných let od Země a stará asi 5 miliard let.

Další informace je možno získat na adrese:http://www.jpl.nasa.gov/images/newplanets http://exoplanets.org http://planetquest.jpl.nasa.gov.

(podle ralace 02-111 z 13.6.2002 připravil PH)