VRSTVY V OBLASTI WEST CANDOR CHASMA NA MARSU


 

Na obrázku je část snímku, který byl získán pomocí kamery Mars OrbiterCamera (MOC) sondou Mars Global Surveyor (MGS), který ukazuje příběh utváření sedimentačních vrstev na planetě Mars. Tento snímek byl získán během prvního měsíce, kdy MGS byl na mapovací dráze kolem Marsu v březnu 1999. Snímek zachycuje oblast jihozápadní Candor Chasma (blízko 6.4 stupně S a 77.1 stupně W) rozsáhlých vrstev s pravidelnou tloušťkou.

Každá vrstva je zhruba 10 metrů tlustá a předpokládá dynamické nánosové prostředí, které mohlo být vytvořeno činností vody. Snímek je osvětlen z horní levé strany. Snímky z Marineru 9 z roku 1972 odhalily také určité formy násypu v rozsedlinách marťanského "Grand Canyon"     oblasti Valles Marineris, které se podobají vrstevnaté struktuře. Hloubáním nad původem této vnitřní struktury materiálu vulkanického popele uložených sedimentů se došlo k závěru, že mohlo jít o jezero, které zčásti naplnilo Vallis Marineris, podobně jako je tomu v části údolí východní Evropy.

Návrh, že Valles Marineris je jedním z určitého počtu hlubokých marsovských jezer vedlo k dodatečným úvahám o způsobu pátrání po objevu zkamenělin, které by byly důkazem marsovského života. Snímky MGS pomocí kamery MOC mají desetkrát lepší rozlišení než snímky Marineru 9 a Viking orbiteru pořízené v roce 1970. MOC snímky potvrzují přítomnost vrstevnaté struktury ve Valles Marineris.


Tyto snímky mají také prokázat, že i některá místa na předchozích snímcích, která byla podezřelá z vrstevnaté struktury skutečně tuto vrstevnatou strukturu mají, ale nebyly vytvořeny ve Valles Marineris, ale byly spíše vytvořeny nánosy v kráterech, které byly postupně pohřbeny dávno před tím, než se rozsedliny zpřístupnily pohledu. Vrstva skal je nyní vidět díky horotvorným pohybům a erozi.

Snímek s vysokým rozlišením, který přinesla kamera MOC naznačuje vrstvy sedimentálních hornin. Snímek ukazuje oblast 1.5 x 2.9 km vzdálenou jihozápadně Candor Chasma, která byla základem pro snímky Marineru 9 a Viking orbiteru, ale na předchozích snímcích se vrstevnatá struktura neukázala. MOC snímek skutečně odhalil, že dno západní Candor Chasma je opravdu vrstevnaté.

Co je nejvíce překvapující na snímku je velké množství jednotných vrstev. Je zde asi 100 vrstev, které mají přibližně stejnou tloušťku (asi 10 metrů). Každá vrstva má poměrně hladký povrch a každá je tvrdá natolik, aby na svých okrajích vytvořila příkré útesy.Vrstvy označují změnu. Pravidelnost v ložení vrstev napovídá tomu, že vrstvy byly přerušovány pravidelně nebo v periodických intervalech. Modely, které se opírají o zjištění ze Země označují, že se jedná o přítomnost sedimentů ukládaných v dynamických a podvodních prostředích.

Na Marsu tyto modely mohly fungovat obdobně a nasvědčují tomu, že materiály se ukládaly v jezeru nebo mělkém moři. Je také možné, že na celém procesu se podílela i atmosféra, kdy se atmosférický tlak změnil z původně husté atmosféry do dnešní podoby a prouděním v husté atmosféře docházelo k cyklickému ukládání prachu a ten pak ztvrdnul a vytvořil vrstevnatou strukturu. Na snímku je sever nahoře a východ vpravo.


(podle textu k MOC2-259 z 4.12.2000 připravil PH)