MARS SURVEYOR DATA ODHALUJÍ VÍCE DŮKAZŮ O PŘÍTOMNOSTI VODY - TERMÁLNÍ AKTIVITA MARSOVSKÉ MINULOSTI

Douglas Isbell, Headquarters, Washington, DC

Diane Ainsworth, Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA

Nové mineralogické a topografické důkazy dávají podnět, který potvrzuje přítomnost vody a termické aktivity v nedávné historii Marsu, které získal Mars Global Surveyor.

Vědci dostávají více informací o teplé, deštivé minulosti Marsu v době, kdy je Global Surveyor na přechodné eliptické dráze kolem planety s periodou 11.6 hodin. Tato data byla prezentována na jarním setkání Americké geofyzikální společnosti v Bostonu.

Podle mnoha výsledků ze zařízení Thermal Emission Spektrometer, tým vedený Dr. Philipem Christensenem z Arizonské státní university, zjistil, že existují první jasné důkazy historického hydrotermálního systému. Tato zjištění zahrnují informace o tom, že voda byla stále přítomna na povrchu nebo v blízkosti povrchu a že na Marsu existovala v minulosti hustá atmosféra.

Měření spektrometru ukazuje na mimořádné nahromadění minerálních látek, krystalických zrnek oxidů železa, které jsou typické pro termickou aktivitu a přítomnost vody. Tyto látky jsou lokalizovány v blízkosti marsovského rovníku v oblasti, která má v průměru asi 500 kilometrů. Tento materiál byl dříve detekován na Marsu s větším rozptylem koncentrace a nasvědčovala tomu i červená barva planety.

Laserový výškoměr na Mars Orbiteru (Mars Orbiter Laser Altimeter) dává vědcům první trojdimensionální pohled na ledové oblasti severního pólu Marsu - na polární čepičku. Vedoucí týmu vědců Dr. David Smith z NASA Goddard Space Flight Center využil laserového výškoměru k získání více než 50 000 měření topografie polárních čepiček, které umožňují propočet tloušťkového profilu čepičky a naučit se podle toho předpovědět klimatické změny na planetě.

Tyto počáteční profily odhalují povrchovou topologii kaňonů a spirálních koryt ve vodním ledu a ledu z oxidu uhličitého, která mohou dosáhnou hloubky větší než 900 metrů pod povrchem. Mnohem větší a hlubší koryta mají schodovitou strukturu, které mohou korespondovat se sezónní vrstvou ledu a prachu, které byly pozorovány sondou Viking na oběžné dráze na konci roku 1970.

Laserová data také mohou ukázat, že velké oblasti ledové čepičky jsou extrémně hladké s vyvýšeninami, které jsou několik desítek centimetrů na vzdálenost mnoho mil. Nad 86.3 stupně na severu dosahuje čepička výšek 2 až 2.5 km nad okolním terénem. Laserová měření jsou přesná natolik, že největší odchylky jsou asi 30 cm ve vertikální ose.

V červnu bude mít ledová čepička největší rozměry, neboť se jedná o maximum zimního období. Tloušťka měřená v dubnu byla srovnatelná s tloušťkou, která vznikne v červnu z čehož plyne, že procesy rozšiřování polární čepičky a zmenšování nejsou tak rychlé a umožní to pochopit vznik a vývoj polárních čepiček.

Další informace o zjištěních sondy Mars Global Surveyor naleznete na adrese:http://mars.jpl.nasa.gov/mgs/, http://emma.la.asu.edu/ a http://ltpwww.gsfc.nasa.gov/tharsis/mola.html.

Po asi měsíčním období, během kterého bude Slunce mezi Zemí a Marsem bude snížena komunikace se sondou a poté budou znuvu získávána data z přechodné eliptické dráhy. V září opět nastane proces brždění v atmosféře Marsu (aerobrakeing). Tato procedůra bude pozvolna měnit oběžnou dráhu sondy na nižší kruhovou a začne dvouleté mapování planety, které na kruhové dráze bude započato v březnu 1999.

(podle relace NASA 98-90 z 27.5.1998 připravil PH)