BUDE VESMÍR TEMNÝ A CHLADNÝ?

Pomocí nových metod se podařilo potvrdit smutnou vizi budoucnosti vesmíru. Podle BBC astronomové tvrdí, že jednoho dne hvězdy přestanou úplně zářit a vesmír se ponoří do tmy. V dosavadní historii vesmíru staré hvězdy zanikaly a nové vznikaly. Rychlost, kterou nové hvězdy vznikají již však několik miliard let klesá. Vědci však zdůrazňují, že ještě bude trvat velmi dlouho, než se úbytek hvězd nějak výrazně projeví. Jednoho dne však vesmír skutečně potemní.

„Uplynou možná tisíce milionů let, než nastanou na noční obloze velké změny,“ říká Alan Heavens z Edinburgské univerzity. „Vesmír bude snad věčně, ale pokud je náš předpoklad správný, jednou všechny hvězdy vyhasnou a vesmír se stane velmi temným a chladným,“ dodává Heavens.

Informace o tom, že rychlost kterou hvězdy vznikají se zpomaluje, je známa již mnoho let. K tomuto závěru vědci dospěli na základě pozorování velmi vzdálených galaxií.  Profesor Heavens společně s ostatními kolegy použil ke studiu data získaná z projektu Sloan Digital Sky Survey.  Tento program pomohl vědcům získat ucelený pohled na historii vzniku hvězd.

Profesor Heavens se soustředil na studium 40000 galaxií nacházejících se poblíž Mléčné dráhy. Záření, které galaxie vydávají, je kombinací světla všech jejich hvězd. Staré hvězdy však září převážně červeně, zatímco nově vzniklé hvězdy vyzařují světlo modré. Během výzkumu odborníci analyzovali spektra světla, které přichází od galaxií a dospěli k závěru, že většina je spíše červená než modrá.

Výsledky jejich práce tak potvrzují dřívější pozorování – nejvíce hvězd vznikalo v období před šesti miliardami let, zhruba v době, v které vzniklo i naše Slunce.

(podle BBC z 20.8.2003 připravil PH)