SOHO REKORDMAN V OBJEVOVÁNÍ KOMET


 

Kosmická sonda SOHO zaregistrovala za měně než sedm měsíců svůj stý objev komety. Velkou měrou se na tomto úspěchu podíleli i amatérští astronomové, kteří zkoumali snímky pořízené sondou SOHO a nacházeli na nich nové komety. Jeden slavný snímek ze SOHO je i v dnešním EAI.

 

28. srpen 2000 -- ESA/NASA kosmická sonda SOHO pokořila svůj vlastní rekord objevů komet, když astronomové oznámili, že obíhající sonda zaznamenala svůj dvoustý objev komety. Michael Oates, amatérský astronom z Anglie objevil kometu SOHO-200 na online snímku zachyceném koronografem sondy SOHO. Snímek ukazuje kometu, jakoby se odpařující útvar procházející skrze sluneční kómu.


"200 objevů znamená, že SOHO je cesta vpřed (oproti jiným "lovcům" komet), "řekl Brian Marsden z Harvard University Minor Planet Center. Automatický program na vyhledávání asteroidů a komet LINEAR je daleko vzadu na druhém místě s 50 objevy komet. Mezi individuálními objeviteli komet je na prvním místě Carolyn Shoemakerová s 30 objevy komet.

 

Prvotním posláním sondy SOHO bylo zkoumat vnitřní stavbu Slunce, sluneční atmosféru a sluneční vítr. Synoptik může reálně předpovídat "kosmické počasí" na základě satelitu, který nepřerušeně 24 hodin denně dává pohled na Slunce, což umožňuje upozorňovat na sluneční erupce a geomagnetické bouře. Komety jsou při tomto sledování jakousi prémií.

 

"Nikdo nečekal při vypuštění sondy SOHO před 5 léty, že se tato sonda stane také rekordní při objevování komet,"řekl Doug Biesecker, sluneční fyzik na Goddard Space Flight Center. "Není pochyb o tom, že to bylo velkým překvapením u tohoto projektu."

 

Pouze komety, které se nebezpečně přiblíží ke Slunci zachytí SOHO pozornost. Valná většina komet z oněch dvou set, které SOHO objevila toto setkání se Sluncem nepřežije. Prolétnou tak nízko nad teplou sluneční atmosférou, že se jejich ledové jádro kompletně odpaří. Většina ze SOHO 200 komet déle neexistuje, většinou se rozpadly několik hodin po objevu.

 

Klíč k tomu, že jsou komety, jako "šmouhy" objeveny v takové blízkosti u Slunce je vynikající kvalita koronografu. Koronograf je zařízení, které zastíní sluneční kotouč, jeho oslnivou záři a tak je možné pozorovat jinak velmi slabou korónu i vizuálně tak dobře, jako okolní hvězdy a planety.

 

Obrázky z koronografu SOHO jsou na WWW stránkách aktualizovány téměř každých 30 minut. Téměř každý týden snímky zahrnují slabou kometu, kterou může objevit téměř každý, který se pozorně na snímek dívá a snaží se být při objevu první.

 

Vpravo je snímek komety Hyakutake skrze SOHO C3 koronograf v zorném poli na začátku května 1996. Není to však typická kometa pohybující se kolem Slunce. Obvykle jde o slabý fragment kometárního tělesa nebo úlomek obří komety, která prošla kolem Slunce v dávné historii.

 

Je pozoruhodné, že většina komet prolétajících těsně kolem Slunce jsou fragmenty jedné gigantické komety, která se rozbila v blízkosti přísluní před dávnou dobou. Marsden uvažuje o tom, že rodič úlomků mohla být jasná kometa viděná řeckým astronomem Ephorusem 372 let př.Kr. Ephorus informoval o tom, že kometa se rozlomila ve dví. Rozštěpovat se mohla donekonečna a mohla z ní vzniknout Kreutzova rodina komet (pojmenovaná po německém astronomovi 19. století, který studoval podrobnosti). Těsný průlet kolem Slunce má velký podíl na eliptické dráze, která zavleče fragmenty do vzdálenosti až 50000 kilometrů od Slunce.

 

"Ztotožnění s kometou Ephorusa, který popisuje rozpad je ovšem spekulativní," poznamenal Marsden. Je možné, že úlomky vznikly v dávné době, ale jiní mohou říci, že tyto úlomky mohly vzniknout také v době nedávné. Není to dnes ještě úplně jasné.

 

Jádro původní komety by mělo podle všeho mít asi průměr 100 km, což je 10 nebo 20 krát větší než má běžná kometa. Většina úlomků, které registruje SOHO je malá, pravděpodobně žádný nemá více něž několik desítek metrů v průměru.

 

Občas se může jednat i o větší objekt. Jedním z takových příkladů může být fragment z roku 1965, kometa Ikeya-Seki, která byla viditelná za denního světla. Vědci odhadují, že Ikeya-Seki měla ledové jádro o průměru několika kilometrů.

 

"V dávné době bylo pozorování takové komety těsně procházející kolem Slunce, jako byla Ikeya-Seki, velkou vzácností," podotýká Marsden. "Menší úlomky jsou hrozně slabé až na několik dní při průchodu perihelem. Jakmile SOHO tyto objekty zachytí, již jsou ve smrtelné křeči a většinou končí svůj život."

 

SOHO data jsou přístupna každému, který má počítač a připojení k Internetu. Snímky archivní i v reálném čase jsou k dispozici na WWW stránkách a čekají na další lovce komet.

 

"Právě na konci února byl oznámen objev sté komety, kterou objevil Michael Oates na snímku z koronografu C2," řekl Biesecker. SOHO nese dva koronografy. C2 přístroj monitoruje korónu ve vzdálenosti od 2.5 až do 6 poloměrů od centra viditelného Slunce. Obdobný přístroj označený C3 má široké zorné pole.

 

Monitoruje činnost ve vzdálenostech od 4 do 30 poloměrů Slunce. "Před letošním létem byla většina komet nalezena na snímcích z C3," řekl Biesecker. "Neočekávali jsme mnoho nálezů pomocí C2, protože má menší zorné pole a kometa v tak velké blízkosti Slunce se také velmi rychle pohybuje a tudíž, předpoklad, že se zachytí na snímku není stoprocentní. Pořizují se snímky každých 30 minut, takže se může kometa v datech z C2 snadno minout."

Nicméně se ukázalo, že i v tomto případě použití C2 došlo k lavině objevů komet. Jedná se téměř o dvě třetiny komet odhalených od února letošního roku.

 

Kometa SOHO-200 byla objevena Oatesem na snímku v dubna 1997. "To svědčí o tom, že C2 je lepší přístroj než C3," řekl Biesecker. Kometa obíhající těsně kolem Slunce pravděpodobně dosáhne vrcholu jasnosti v jisté vzdálenosti kolem Slunce, která se pohybuje v rozmezí 10 až 12 slunečních poloměrů. Když vidíme kometu na snímku v koronografu nevidíme skutečnou vzdálenost od Slunce. To co my vidíme je průmět její dráhy do roviny obrázku.

Od května do července byla promítaná vzdálenost komet od Slunce odpovídající 10-12 poloměrům Slunce u přístroje C3. Ale komety jsou odhaleny i na snímcích z C2. Tedy vzdálenost od Slunce pro největší jas komety může být i menší.

 

Amatéři při objevování komet na snímcích ze SOHO jsou ve vedení před profesionály. Komety objevené v datech SOHO jsou pojmenována po kosmické lodi a ne podle vlastních objevitelích, kteří ji na snímcích objeví. Nicméně být první, kdo na snímku ze SOHO najde kometu je jistě skvělý zážitek.   Proto mnoho amatérů pátrá i ve starších snímcích ze SOHO, zda nebudou mít štěstí a nespatří tam kometu.

 

Kdo by se chtěl tímto hledáním zabývat může potřebné informace najít na adrese: http://sungrazer.nascom.nasa.gov/.


(podle informace CNN z 28.8.2000 připravil PH)