HLEDÁNÍ METEORITU MORÁVKA (5. až 6. července 2000)


M. Lehký, Hradec Králové, píše: “Do oblasti dopadu úlomků beskydského meteoritu se v časných ranních hodinách 5.července vydala čtyřčlenná výprava ve složení, Renátka Křivková, Lenka Macháčková a Honza Vodrážka za pardubickou hvězdárnu, Martin Lehký za Astronomickou společnost v Hradci Králové a stařičká Škoda 105 za Mladou Boleslav. Po neuvěřitelných 6-ti hodinách jízdy napříč Jeseníky stanula u cíle své cesty, v obci Morávka. Jako základna byla jednoznačně vybrána restaurace "U Partyzána" a odtud se vyráželo do okolí na průzkumné cesty.

První den jsme věnovali obhlídce nedaleké přehrady. Přiblížit se k ní  však není jednoduché. Je to zdroj pitné vody a několik desítek metrů od břehu je 1. asanační pásmo se zákazem vstupu. Blízko bočního přítoku do přehrady jsme si vyzkoušeli hledání v rojnici na pěkné loučce pod lesem. Asi jako jediná v okolí se dala takto prohledat neboť nebyla pokryta vysokou travou a nemohlo se stát, že by případný meteorit byl lehce přehlédnut. Na ploše asi 150x30 metrů jsme nenalezli nic, kromě tmavých oblých útvarů, které však byly zcela určitě organického složení.

Před polednem druhého dne jsme se vydali na protější kopeček, na kótu 833.5 Kyčera u Morávky. Z obce po žluté značce jsme šli až pod vrchol na rozcestí. Zde jsme se rozloučili s cestami vyznačenými v mapě a vzali směr přímo vzhůru. Velmi strmý svah, ostatně i předchozí cesta byla dosti příkrá. Na vrcholu jsme pobyli asi hodinku. Odpočinuli si, prohledali celkem schůdné 10 m okolí  náhorní plošinky a hlavně udělali fotodokumentaci. Byl například krásný pohled do údolí na loučku, kterou jsme včera prohledávali. Zpáteční sestup jsme uskutečnili jižní stranou a nedaleko pod vrcholem jsme se napojili na cestu v mapě již značenou a jdoucí po jakémsi hřebeni. Je celkem mírná a dovedla nás přes Haferník zpět k Morávce. Kromě náhorní plošinky jsme pečlivě prohledali velmi kamenité cesty po kterých jsme šli a také asi jejich 2 metrové okolí.

Tímto výstupem byla zakončena první, spíše průzkumná, výprava. Vše prohledané je zakresleno v mapách a něco se bude moci překreslit i do fotografií, pořízených z cesty nebo přímo z vrcholu Kyčery u Morávky. Tento získaný materiál bude po zpracování oskenován a vystaven na WWW. Měl by pomoci dalším případným zájemcům, kteří by se chtěly vypravit do oblasti dopadu meteoritu Morávka.“


(M. Lehký, makalaki@astro.sci.muni.cz)