SONDA CASSINI ZŮSTÁVÁ NAŽIVU PŘI PŘECHODU SKRZE PÁS PLANETEK

PASADENA, Kalifornie -- Podle NASA kosmická sonda Cassini úspěšně prošla pásem asteroidů ve sluneční soustavě. Pouze šest kosmických sond proletělo pásem asteroidů mezi Marsem a Jupiterem.

Jeden z prvních průkopníků byla kosmická sonda Pioneer 10, která prošla asteroidálním pásem v roce 1972 a tento průchod přežila bez klopýtnutí. Řídící mise provedli pouze jednu úpravu na sondě Cassini při průchodu sondy skrze pás asteroidů a to je, že přeorientovali analyzátor kosmického prachu, aby mohl lépe studovat oblast asteroidálního pásu. Přestože oblast obsahuje významné soustředění malých planetek, přesto není považována za hazard při průchodu kosmickou sondou.

"Je hodně materiálu v pásu planetek, ale není to tak hrozné, aby sonda tento pás nepřekonala," řekl manažer projektu Cassini Bob Mitchell. Sonda Cassini byla vypuštěna v roce 1997 a letěla směrem k Jupiteru, nad kterým prolétla v prosinci. Obří planeta usměrnila gravitačně dráhu sondy a sonda se dala na cestu k Saturnu. Kolem této planety začne obíhat v roce 2004.

(podle CNN z 18.4.2000 připravil PH)