POVRCH VELEOBRA VIDITELNÝ V REÁLNÉM STAVU

Jeff Kanipe

ATLANTA - Nové obrázky mamutí hvězdy Betelgeuse pořízené HST ukazují převalující se plyn ve hvězdné atmosféře, jako vlny v oceánu vody. Poprvé jsou zde komplexně vidět plynné proudy zachycené na jiné hvězdě než je Slunce. Alex Lobel a Andrea Dupree z Harvard Smithsonian Center for Astrophysics v Cambridge, Massachusetts, Ronald Gilliand ze Space Telescope Science Institute v Maltimore oznámili tyto výsledky na 195 setkání Americké astronomické společnosti.
Betelgeuse je druhá nejjasnější hvězda v souhvězdí Orion, jedná se o svítivého rudého veleobra, která je vzdálena od Země asi 500 světelných let. Tato hvězda je také klasifikována jako polopravidelná proměnná hvězda, protože mění svoji jasnost s periodou téměř šest let.

Betelgeuse má ohromný objem. Pokud bychom jej umístili na místo našeho Slunce, tak jeho vnější atmosféra (chromosféra) by sahala až k dráze planety Jupiter. Kvůli jeho rozměrům a blízkosti k Zemi jsou astronomové schopni produkovat obrázky povrchu hvězdy kombinací snímků udělaných současně řadou dalekohledů technologií známou pod označením interferometrie.
Tato technologie odhalila, že Betelgeuse má na povrchu útvary, které nejsou stejně jasné.

V průběhu roku 1998 a jara 1999 HST získal spektroskopická měření celého disku Betelgeuse. Nejvyšší rozlišení umožnilo odhalit proudy s rychlostí okolo 16000 km za hodinu. Mimo to tým Dr. Lovela objevil plynné vlny vycházející z malé oblasti ve hvězdné chromosféře. "Jedna strana hvězdy pravděpodobně neví co dělá druhá strana, neboť tato hvězda má gigantické rozměry," řekl Dr. Lobel. Astronomové doufají, že jejich nová pozorování a výsledky podají důkaz o tom, že mechanismus, který způsobuje pulsace funguje asymetricky. Je potřeba získávat snímky s větší frekvencí během pulzačního cyklu.

(podle informace CNN z 15.1.2000 připravil PH)