DALŠÍ SONDA K MARSU JE PRAVDĚPODOBNĚ ZNIČENA

CNN - Chyba v navigaci způsobila ve čtvrtek nebezpečné přiblížení vesmírné sondy Mars Climate Observer k Marsu, což pravděpodobně způsobilo její zničení a neúspěch výzkumného projektu za 125 miliónů dolarů.

Odborníci se domnívají, že sonda se přiblížila k povrchu Marsu na vzdálenost 60km, tedy s odchylkou o více než 100km od předpokládaného kursu letu a o 25km blíže, než je přijatelné k přežití vesmírného modulu. "Nevěříme, že by modul byl v pořádku" prohlásil manažér projektu John McNamee. "Vypadá to na závadu hlavního navigačního systému sondy".

"Modul se mohl zřítit na povrch planety, ale co se doopravdy stalo, nevíme. Problém mohl způsobit nějaký chybný příkaz vyslaný sondě nebo závada v programovém vybavení" prohlásil Richard Cook, manažér projektu Mars Surveyor '98. Tento projekt obsahoval i vyslání sondy Mars Climate Orbiter, která po 286 denní bezporuchové pouti vesmírem dorazila k Marsu, kde ve stanoveném termínu byly v 5:10 EDT zažehnuty brzdící motory k jejímu navedení na oběžnou dráhu okolo Marsu. Po 25 minách, kdy se satelit měl vynořit zpoza obzoru planety, se již nepodařilo spojení se sondou obnovit. Všechny pokusy o zachycení jakýchkoliv signálů ze sondy pomocí obřích pozemních anténních systémů byly neúspěšné.

Satelit měl pořizovat snímky atmosféry planety Mars a zároveň sloužit jako retranslační stanice pro komunikaci s následujícími sondami, které mají přistát na povrchu planety. Tyto sondy mohou komunikovat se Zemí i jiným způsobem, ale vědecké údaje, které měly být pořízeny sondou Mars Climate Observer jsou pravděpodobně již ztraceny.

"Kosmická sonda se od stanoveného kursu letu mohla odchýlit", už před několika dny, řekl McNamee. Korekce dráhy sondy byly naposledy prováděny 15.září. Ve středu se zdálo, že Climate Orbiter se nepatrně více přiblížil k Marsu, než se původně očekávalo, ale přesnou vzdálenost od povrchu planety nebylo možné zjistit, řekl Cook. "Dráha letu se samovolně nezměnila, to je jediné, co víme".

Neplánovaným, strmým vstupem do atmosféry byl satelit pravděpodobně zničen. "Pokud sonda vstoupí do atmosféry pod jistou výškovou hranicí, dojde k jejímu přehřátí a zničení přístrojů", uvedl Cook. Tím by se mohlo vysvětlit to, proč pozemské stanice již nezachytily žádný signál z palubních vysílačů satelitu.

Úspěchy a neúspěchy výprav k Marsu:

Sam Thurman, vedoucí letový operátor ztracené mise Mars Climate Orbiter, který v řídící místnosti vyzdobené snímy sondy a celého jejího cíle, vedl boj o to, aby se znovu s MCO navázalo spojení, říká.

"Je těžké nalézt slov. Domnívám se že sonda bude 'zničena'. A jsem v rozpacích.' Jsou to mise dotované z veřejných prostředků a každý z našeho týmu se maximálně snaží, aby nebylo mrháno prostředky daňových poplatníků."

Administrátor NASA Daniel Goldin řekl, že čtvrteční ztráta mise Mars Climate Orbiter zasadila obrovskou ránu vědcům, kteří doufají, že to nebude mít vliv na vědecké zaměření agentury ani na délku dalších misí.

Orbiter - se stavěl asi čtyři roky a to již v rámci okleštěného rozpočtu. Byl příkladem sondy podle nové politiky NASA - stavět hubenější, lepší a levnější sondy.
"Už při plánování hubenějších, lepších a levnějších misí jsme pamatovali na neúspěch jedné či dvou sond z 10," říká Goldin. "A to se právě stalo."

V rámci tohoto projektu NASA vypustila za posledních pět let více než 20 misí a tři jsou ztraceny - včetně Mars Climate Orbiteru. Další sonda, Mars Polar Lander by podle plánu měl k cíli dorazit 3. prosince.

NASA a Rusko (dříve Sovětský svaz) dosahovaly od roku 1970, kdy kosmická sonda Viking poprvé přistála na povrchu Marsu, v průzkumu této planety střídavých úspěchů. Rozpočet NASA utrpěl vážnou trhlinu v roce 1993, kdy během startu ruské rakety byla zničena sonda Mars Observer, od níž vědci očekávali mnoho cenných údajů. Mars Observer, stál téměř 1 miliardu USD, osm krát víc než nyní ztracený Mars Climate Observer.
Čtvrteční havárií sondy přišlo NASA o vědecký projekt výzkumu výskytu vody na Marsu, meteorologické studie atmosféry a možná i o radiové spojení s dvěmi dalšími sondami, které mají přistát na povrchu Marsu a které měly využívat tohoto satelitu jako retranslační stanice pro radiovou komunikaci se Zemí.

Odborníci uvažují i o nejhorší variantě příčiny neúspěchu sondy Climate Orbiter - že nedošlo k zapálení brzdících motorů, což by znamenalo, že sonda minula Mars a mizí v hlubinách vesmíru.

V každém případě, ať už došlo k poškození sondy v atmosféře Marsu nebo ke ztrátě sondy ve vesmíru, to znamená neúspěch, ačkoliv úspěch další sondy Mars Polar Lander (která by měla přistát na povrchu Marsu 3.prosince) tím není úplně znemožněn. "Některá vědecká data mohou tak být nahrazena a některé otázky zodpovězeny" prohlásil Carl Pilcher z ústředí NASA.

(podle informací CNN z 23. 9. 1999 přeložil P. Zdražílek)