ORBITALNÍ STANICE MIR A ZATMĚNÍ SLUNCE

MOSCOW (Reuters) -- Orbitální stanice MIR vydržela průběh zatmění Slunce, naproti předpovědi návrháře Paco Rabanne, který na základě mystické představy Nostradama, předvídal, že během zatmění se stanice MIR zřítí na město Paříž, které promění v obrovskou ohnivou kouli.

Tři kosmonauté obíhající kolem Země se stali prvními lidmi, kteří viděli, jak se měsíční stín dotýká Země a pohybuje se po jejím povrchu. Poslední sluneční zatmění v tomto století začalo v 9h 31m GMT u východního břehu Kanady blízko Nového Skotska. Stín se pohyboval rychlostí okolo 2400 km/h napříč Atlantickým oceánem. Svoji pouť po zemském povrch stín ukončil ve 12h 30m GMT v Bengálském zálivu u Indie.

Ruská televize ukazovala záznam stínu pohybujícího se po zemském povrchu tak, jak byl vidět ze stanice MIR. Blagov poznamenal, že stín byl vidět i na pozadí mraků. Průměr stínu se zdál být o něco větší než 100 km, jak se očekávalo, ačkoli se při pozorování zde uplatňoval efekt úhlu sklonu, pod kterým byl ze stanice pozorován. Blagov dále dodává, že nehledě na historickou délku stínu Měsíce zjištěnou kosmonauty, astronomové také mohou získat úspěšné vědecké informace z pořízeného filmu.

V době zatmění se na MIRu nacházela posádka ve složení dvou Rusů Viktora Afanasjeva a Sergeje Afdejeva a dále na palubě byl Francouz Jaen-Pierre Haignere. Tito kosmonauté mají opustit MIR 28. srpna a poté bude MIR zanechán svému osudu řadu měsíců, než se naleznou peníze pro další řešení otázky této stanice. Pokud se peníze najdou, tak bude stanice v příštím roce dovezena na Zemi. Pokud ne, tak nevrazí do Paříže, ale bude nasměrována tak, aby se její zánik odehrál bezpečně v Tichém oceánu.

(podle informace CNN z 12.8.1999 připravil PH)