BAKTERIE ROSTE V SIMULOVANÉM PROSTŘEDÍ PLANETY MARS

 CHICAGO (AP) -- Cizokrajná pozemská baktérie si "klidně" žije v laboratorně napodobeném prostředí planety Mars. Toto by mohlo podpořit myšlenku o životě na rudé planetě.  Timothy. Kral of University of Arkansas řekl, že v simulovaném marsovském metano-kyslíkovém prostředí mikrob roste velmi dobře. Kral tuto zprávu podal na setkání American Society for Microbiology. Oznámil, že jeho blízký kolega Curtis Bekkum vytvořil podmínky pro vznik podobného prostředí, jaké se nachází na planetě Mars. Laboratorní prostředí neobsahuje kyslík, ale oxid uhličitý a vodík. Půda v experimentu neobsahuje téměř žádné výživné organické látky s malým obsahem vody. "Vytvořili jsme předpoklad, že se na Marsu nachází pod povrchem tekutá voda," řekl Kral. Mnoho planetárních odborníků věří tomu, že v minulosti měl Mars mnoho vody, jejíž stopa zůstala ještě pod povrchem.

Do těchto podmínek umístili výzkumníci skupinu mikrobů nazvaných methanogens. Jedná se o typ bakterie, která na Zemi žije v místech, kde není žádný kyslík, hluboko v podzemí nebo v otvorech na mořském dně. Některé druhy bakterií methanogens dokonce žijí i v břichu krav, kde pomáhají při trávení. Všechny tyto druhy mikrobů využívají dusíku a vodíku k výrobě metanu, zemního plynu, který může být využíván jako palivo.

Určit zda bakterie žila v simulovaném marťanském prostředí je dána měřením obsahu metanu, který by měla při své činnosti vytvářet.

"Vytvoří metan, právě tak jak za stejných podmínek vzniká na Zemi," řekl Kral. "Bakterie roste právě tak jako v marsovském prostředí." Ačkoli pokus má ještě daleko k tomu, aby dal konečnou odpověď o možnosti života na Marsu, je již dnes možno říci, že tuto eventualitu musíme připustit. Král poznamenal, že pokus má zvýšit možnost, že mikrob je také zvyklý na změny v planetárním podnebí na planetě Mars. "Jestliže by někdy člověk letěl na planetu Mars, musel by počítat s tím, že podobnou formu života, jaká se zkoumala v laboratoři, by na Marsu mohl zaregistrovat. Vyvstává zde však otázka ochrany případné mise k Marsu od kontaminace živočišným materiálem na Marsu a jeho následným zavlečením na planetu Zemi. Kral poznamenal, že kolonie methanogens by dodávala metan do plynného obalu Marsu a tím by napomáhala změnám podnebí a teploty na planetě Mars. Povrch planety je velmi studený, ale metan soustředěný v ovzduší by mohl vytvořit skleníkový efekt. "Metan je skleníkový plyn, který by znamenal zahřátí planety," řekl Král.

Skleníkový plyn dovolí propustit sluneční světlo na povrch planety, ale zabrání úniku tepla do prostoru.  "Metan by také mohl opatřit energii pro případné budoucí kolonizátory planety Mars," dodává Kral. Plyn může být užíván jako palivo i dokonce jako pohonná látka pro rakety.

Vznikla myšlenka, že by se touto cestou skrze bakterie mohl vytvářet metan z vodíku přineseného ze Země a z oxidu uhličitého přítomného na Marsu. Palivo by bylo tak dosažitelné pro budoucí obyvatele planety Mars. Mohlo by se využívat metanu jako paliva pro návraty na Zemi. Metanových mikrobů se tedy může na planetě Mars hojně využít.

(podle informace CNN z 2.7.1999 připravil PH)