NEJNOVĚJŠÍ SNÍMKY SONDY MARS GLOBAL SURVEYOR

Kamera Mars Global Surveyoru, která pořídila širokoúhlý pohled na sopku Olympus Mons 25. dubna 1998, získala nové snímky této největší sopky ve sluneční soustavě. Rovněž získala nové snímky systému obřích kanálů, známých pod jménem Kasei Vallis.

Olympus Mons, která se tyčí nad marsovským povrchem je vysoká jako tři Mount Everesty a má průměr u úpatí srovnatelný se šířkou celého řetězce havajských ostrovů.

Obrázky Kasei Vallis, systému obřích kanálů vyřezaných v povrchu vodním živlem před více než miliardou let, ilustrují složitost geologické historie. Obrázky z 4. června odhalují detaily kráteru (o průměru 6 km) jako by vydloubnuté zpod "ostrova" v údolí. Útvar byl vytvořen částečně záplavou a jejím následujícím ústupem, které způsobilo malé sesouvání půdy obklopující tento útvar.

Příkop, který částečně obklopil kráter směrem na západ a jih byl vytvořen, když vířící záplavová voda působila na okraj kráteru, rozhlodávala materiál před a těsně vedle kráteru.

Mars Global Surveyor obíhá kolem Marsu 13 měsíců. Konečné mapování bude probíhat z oběžné dráhy v březnu 1999, kdy kamera na sondě bude pořizovat denní globální mapy marsovské oblačnosti a marsovského počasí. Mars je místo prudkých větrů a záplav o čemž nás přesvědčují nové přicházející snímky z Mars Global Surveyoru.

Mars Global Surveyor a Olympus Mons

Mars Global Surveyor (MGS) a jeho Mars Orbiter Camera (MOC) pořídila širokoúhlý záběr sopky Olympus Mons na jaře 1998. Barevný obrázek byl udělán za použití MOC, červený širokoúhlý snímek 26301 a modrý širokoúhlý snímek 26302. Zelená barva byla vytvořena synteticky z průměru červeného a modrého oboru. Nejedná se o pravou barvu Marsu, jak by to vidělo lidské oko (skutečné barvy by byly bledší s menšími kontrasty). Sever na snímcích je vlevo a východ je nahoře.

Olympus Mons je tajemná hora. Jedná se o gigantický vulkán, který nemá na Zemi obdoby. MOC kamera získala efektní širokoúhlý pohled po 263 obězích kolem Marsu. Kosmická sonda se pohybuje ze severu na jih (zleva doprava). I když kamera vzhlíží rovnou dolů (směrem k nadiru) a zabírá úhel až téměř k obzoru. V naší dnešní příloze EAI 341 je na levém snímku Olympus Mons. Při získání tohoto snímku byly nad vrchní částí pohledu mraky. Dolní oblasti tohoto 26 kilometrů vysokého vulkánu nejsou moc zřetelné, ale vrchol je vidět jasně. Při mapování oblačnosti od března 1999 se budou snímky podobat širokoúhlým záběrům počasí z družic na Zemi. Toto soustavné mapování nám umožní lépe pochopit změny počasí na Marsu a vytvořit předpovědní modely.

Malin Space Science Systems a California Institute of Technology vytvořily MOC. JPL vytvořila projekt Mars Global Surveyor společně s partnerem Lockheed Martin Astronautics.

Mars Global Surveyor a kráter v Kasei Vallis

První obrázky oblasti Kasei Vallis získala sonda Viking 1. Zde je záběr této oblasti sondou Mars Global Surveyor. Oblast ukazuje část Kasei Vallis s velkým kráterem. Kráter má průměr 95 kilometrů a nese jméno Sharonov (po ruském astronomovi V.V. Sharonovi 1901-1964). Bílý box je centrován na polohu 24.3 a 176 stupňů severně a 61.5 a 176 stupňů západně. Na obrázku je sever vyznačen. Obrázek z Mars Global Surveyoru má označení 34504. Na snímku světlo přichází zprava. Mars Global Surveyor je schopen rozlišit na Marsu detaily o velikosti řádově několika desítek metrů. Po Zemi a Měsíci bude Mars dalším tělesem, které bude ve sluneční soustavě dokonale zmapováno.

Kráter v Kasei Vallis byl získán po 345 oběhu 4. června 1998. Obrázek 34504 ukazuje kráter o průměru 6 kilometrů označený bílým boxem. Kasei Vallis je systém gigantických kanálů vytvořený před miliardou let, který byl vytvořen podobným scénářem jako oblast Ares Vallis, kde v červenci 1997 přistála sonda Mars Pathfinder. Voda vyřezala Kasei Vallis, soustavu hlubokých a širokých kanálů v severní části Lunae Planum, ohromné roviny. Kráter na snímku byl vytvořen v rané historii planety Mars, snad před 3.5 miliardami let. Pravděpodobně meteorickým impaktem a byl částečně pohřben materiálem zahrnujícím Lunae Planum při vodním působení. Na okraji je vidět ostrá eroze. Tento zvláštní kráter byl poprvé vytušen na obrázcích z Marineru 9 v roce 1972. Tento záběr s větším rozlišením však umožnil jeho skutečné odhalení.