POZOROVÁNÍ S DRUŽICÍ SOHO PŘERUŠENO

Don Savage, Headquarters, Washington, DC

Bill Steigerwald, Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD

Franco Bonacina, European Space Agency Headquarters, Paris, France

Pozemní řídící středisko ztratilo kontakt s NASA/ESA družicí Solar and Heliospheric Observatory (SOHO). Došlo k tomu 24. června během údržbových operací.

Družice SOHO přešla do nouzového módu a 24. června v 19:16 EDT pozemní řídící středisko s ní ztratilo kontakt. Tento mód je aktivován v případě, že dojde k anomálnímu stavu družice a kosmická sonda ztratí svou orientaci směrem na Slunce. Jestliže nastane taková situace, kosmická sonda se automaticky pokouší opětovně nasměrovat na Slunce. Z palubních senzorů přichází povely na korekční motorky, které se zapalují a snaží ustavit sondu do správného směru.

Veškeré úsilí o znovu navázání kontaktu s družicí SOHO bylo dosud neúspěšné a telemetrie byla ztracena. Neúspěšné pokusy byly také pokusy o komunikaci se SOHO v rámci celé sítě NASA Deep Space Network.

Inženýři NASA a ESA se o znovu navázání kontaktu s družicí stále pokouší. SOHO je společná mise Evropské vesmírné agentury (ESA) a NASA. Byla vypuštěna raketou Atlas IIAS z Cape Canaveral Air Station, FL 2. prosince 1995. Řízení probíhalo z NASA Goddard Flight Center, Greenbelt, MD.

V dubnu 1998 dokončila SOHO svou nominální dvouletou misi zaměřenou na studium sluneční atmosféry, povrchu a nitra. Hlavní vědecké úspěchy slavila detekcí řek plasmy pod povrchem Slunce; objevem magnetického "koberce" na povrchu Slunce, který pravděpodobně přispívá podstatnou částí energie do vysoce ohřáté koróny - vnějších částí Slunce. SOHO poprvé detekovala vzplanutí pocházející od sluncetřesení, objevila více než 50 komet prolétajících v těsné blízkosti Slunce, nejdetailněji nahlédla do sluneční atmosféry a získala efektní snímky a movies výtrysků koronální hmoty, které byly použity k předpovědi "počasí" v prostoru kolem Slunce.

Další informace a snímky ze SOHO získáte na internetu na adrese: http://sohowww.nascom.nasa.gov/.

(podle informací NASA 98-112 z 26. 6. 1998 přeložil DH)