INFRAČERVENÝ POHLED DRUŽICE COBE DO VESMÍRU

Tato série tří obrázků oblohy je pořízena v infračerveném oboru spektra. Horní dva snímky byly pořízeny na vlnových délkách 60 ,100 a 240 mikrometrů. Spodní snímek ukazuje jen vlnovou délku 240 mm po eliminování záření sluneční soustavy a Mléčné dráhy. Na originálních snímcích jsou jednotlivé vlnové délky označeny následujícími barvami: 60 mm modře, 100 mm zeleně a 240 mm červeně.

Snímky byly sestaveny z dat získaných mezi prosincem 1989 a zářím 1990 týmem DIRBE - Diffuse Infrared Background Experiment pracujícího s kosmickou družicí COBE - Cosmic Background Explorer. Obrázky ilustrují kroky, které vědci museli udělat, aby našli záření kosmického pozadí, které obsahuje světlo objektů vzniklých v počátcích vesmíru. Toto světlo je pohlcováno a znovu vyzářeno prachovými částicemi, ale už jako tepelné infračervené. Vzhledem k velkému stáří tohoto záření, které bloudí vesmírem, projevuje se u něj značným způsobem dopplerův červený posuv způsobený rozpínáním vesmíru od okamžiku zvaného velký třesk.

Horní obrázek představuje záření celé oblohy v infračerveném oboru. Tmavý pruh (v originále žluto-oranžový) vedoucí středem snímku je světlo mezihvězdného prachu v disku Mléčné dráhy. Střed Galaxie je shodný se středem snímku. Šedá (červená) místa okolo disku ukazují oblaka tvořená hvězdným prachem. Šedá (modrá) plocha ve tvaru ležícího písmene "S" je záření meziplanetárního prachu v sluneční soustavě.

Prostřední snímek ukazuje pohled na oblohu po eliminaci záření prachu v sluneční soustavě. Na tomto obrázku dominuje záření prachu v mezihvězdném prostoru. Dvě tmavé (světlé) skvrny v pravém dolním kvadrantu jsou naši nejbližší galaktičtí sousedi Velké a Malé Magellanovo mračno.

Spodní snímek představuje záření kosmického pozadí po odečtení všech rušivých zdrojů, jakými jsou prach ve sluneční soustavě a v mezihvězdném prostoru. Prázdná místa uprostřed snímku vznikla vymazáním světla Galaxie. DIRBE tým snímal záření kosmického pozadí také na vlnových délkách 140 mm a určil hodnoty záření na osmi různých vlnových délkách od 1,25 do 100 mm.

(Podle NASA z 9.1.1998 připravil PS)