DVOJICE KVASARŮ NENÍ PŘELUD

Steve RoyMarshall Space Flight Center, Huntsvile,
AlMegan WatzkeChandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, Ma

Vědci pravděpodobně rozřešili za pomoci NASA Chandra X-ray Observatory dlouho trvající záhadu dvojitého systému kvasarů, který je od nás vzdálen 11 miliard světelných let. Tato dvojice zcela stejných kvasarů mohla být zrakovým přeludem, ale pravděpodobnější je ta varianta, že se jedná o skutečné objekty vzniklé sloučením galaxií v husté oblasti vesmíru brzy po Velkém třesku.

"Když galaxie spolu interagovaly nebo splynuly, zvýšila se jejich aktivita a světelnost, v důsledku čehož mohlo dojít k excitaci aktivity kvasarů v jejích centrech," řekl Paul Green z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Cambridge, Mass, který vede vědecký tým řešící tento problém.

"Kvasary tvoří téměř totožná dvojčata a vypadají jako vzájemné kopie."Chandra ukázala, že kvasary - velmi zářivé galaxie, které mají uvnitř superhmotnou černou díru - nejsou zrcadlovým obrazem získaným kosmickým fenoménem označeným jako "gravitační čočka".

"Spíše jde o dva odlišné objekty, které byly pravděpodobně podhoubím, když jejich hostitelské galaxie kolidovaly a došlo k dodání energie až k jejich centrálním černým děrám. Kvasary, které jsou vidět navzájem blízko na obloze, a jsou ve stejné vzdálenosti od Země se často zdají být přeludem vytvořeným gravitační čočkou.

V těchto případech je jednoduchý obraz kvasaru rozčleněn na dva nebo více obrazů, podle toho, jak bylo nakloněno světlo od zdroje a fokusováno na své cestě k Zemi velmi hmotným objektem, jakým jsou galaxie nebo kupy galaxií. Obvykle se působící hmota ukazuje jako slabá galaxie, nebo kupa galaxií, viděná uprostřed mezi obrazy kvasarů, což potvrzuje možnost přeludu.

Dvojice kvasarů Q2345+007 A,B byla původně považována za takový přelud vzhledem k tomu, že oba objekty mají stejný vzhled, spektrum atd. Skoro dvě desetiletí po objevu optickými přístroji se pátrání po tom, zda se jedná o jeden objekt převedený gravitační čočkou na dva identické, nebo skutečně o dva samostatné objekty, zdálo být neúspěšné.

Až teprve data získaná z observatoře Chandra umožnila astronomům určit, že se jedná o dva samostatné objekty a ne o přelud. Chandra nezjistila v rtg zaření žádný zdroj, který by mohl v blízkosti simulovat gravitační čočku. Naopak rtg spektra obou kvasarů jsou odlišná. "Tedy dvojice Q2345+007A,B se skutečně skládá ze dvou kvasarů, " řekl Green.

"Nicméně záhadou zůstává, jak mohou mít dva kvasary zcela identická optická spektra? Shoda se zdá být nepravděpodobná." Jedno z možných vysvětlení je to, že se vytvářely blízko sebe, a že proto mohou v optickém spektru vypadat stejně, ale v rtg spektru, které odhaluje okolí černých děr, je to jiné. Chandra pozorovala Q2345+007 26. května 2000 celkem 65000 sekund za pomocí ACIS (Advanced CCD Imaging Spectrometer) zařízení.

(podle relace 02-03 z 13.3.2002 připravil PH)