CHANDRA ODHALILA KOMPAKTNÍ MLHOVINU S NEUTRONOVOU HVĚZDOU

Barbara Kennedy, Penn State PIO, University Park, PA

Steve Roy, Marshall Space Flight Center, Huntsville, AL

Dr. Wallace Tucker, Chandra X-ray Observatory Center, CFA, Cambridge, MA

 


Jeden z bizarních obrazů, které NASA Chandra X-ray Observatory pořídíla, je detailní struktura kompaktní mlhoviny, která se podobá gigantické kosmické kuši. Mlhovina se nachází v souhvězdí Vela, jako pozůstatek po výbuchu supernovy a uvnitř se nachází rychle rotující neutronová hvězda nebo pulzar, který vytváří jety vysoko energetických částic v prostoru.

"Co způsobuje, že výrony z pulzaru vytvářejí takové útvary jak vidíme na obrázku," řekl dr. George Pavlov z Penn State University, University Park na 196. setkání Americké astronomické společnosti v Rechesteru. "jižní proud vypadá jako výfuk rakety."

Rtg jety mohou být nakresleny po celé cestě kolem neutronové hvězdy a vnitřní prsten je vidět poprvé. Tento prsten pravděpodobně představuje rázovou vlnu, která žene materiál ven od neutronové hvězdy. Více fokusované toky v polárních oblastech neutronové hvězdy produkují jety částic, které interagují s okolním prostředím s rychlostí blízkou rychlosti světla.

Pavlov se domnívá, že po hvězdné expozi byly jety nestejnorodě rozmístěny podél pólů neutronové hvězdy, což mohlo mít za důsledek zrychlený efekt jako u rakety. Neutronová hvězda je obklopena oblakem vysoce energetických částic, které produkují rtg záření, jak se pohybují spirálně kolem magnetických siločar. Tento oblak je zasazen v mnohem větším oblaku vyrobeném supernovou a má kometární tvar vzhledem k jeho pohybu skrze větší mrak. Vela pulzar byl pozorován Chandra High Resolution Camera (HRC) 20. ledna 2000, 28. ledna 2000 a 21. března 2000 a 30. dubna 2000 za pomocí Advanced CCD Imaging Spectrometru (ACIS).


(podle CXC PR 00-17 z 6.7.2000 připravil PH)