Fotogalerie: Planety


Planeta Jupiter se stínem měsíce Io

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 18. 7. 2006 19h 51m UT

Kompozice 300 snímků planety Jupiter. Vlevo od planety se nachází měsíc Io, který vrhá stín a ten pak vidíme jako černou tečku na kotoučku planety (v levé spodní části). Snímek je součástí sekvence, na které můžeme sledovat, jak se stín měsíce posouvá k okraji kotoučku planety.

Planeta Jupiter se stínem měsíce Io

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 18. 7. 2006 19h 45m UT

Kompozice 300 snímků planety Jupiter. Vlevo od planety se nachází měsíc Io, který vrhá stín a ten pak vidíme jako černou tečku na kotoučku planety (v levé spodní části). Snímek je součástí sekvence, na které můžeme sledovat, jak se stín měsíce posouvá k okraji kotoučku planety.

Planeta Jupiter se stínem měsíce Io

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 18. 7. 2006 19h 38m UT

Kompozice 300 snímků planety Jupiter. Vlevo od planety se nachází měsíc Io, který vrhá stín a ten pak vidíme jako černou tečku na kotoučku planety (v levé spodní části). Snímek je součástí sekvence, na které můžeme sledovat, jak se stín měsíce posouvá k okraji kotoučku planety.

Planeta Jupiter se stínem měsíce Io

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 18. 7. 2006 19h 35m UT

Kompozice 300 snímků planety Jupiter. Vlevo od planety se nachází měsíc Io, který vrhá stín a ten pak vidíme jako černou tečku na kotoučku planety (v levé spodní části). Snímek je součástí sekvence, na které můžeme sledovat, jak se stín měsíce posouvá k okraji kotoučku planety.

Planeta Jupiter se stínem měsíce Europa

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Bukovinka
Datum: 16. 7. 2006 19h 41m UT

Kompozice 300 snímků planety Jupiter. V pravé dolní části kotoučku planety vidíme stín měsíce Europa (samotný měsíc se nachází těsně vlevo u Jupitera). V pravo od planety se nachází měsíc Io.

Planeta Jupiter se stínem měsíce Europa

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 16. 7. 2006 19h 38m UT

Kompozice 300 snímků planety Jupiter. V pravé dolní části kotoučku planety vidíme stín měsíce Europa (samotný měsíc se nachází těsně vlevo u Jupitera). V pravo od planety se nachází měsíc Io.

Planeta Jupiter s měsíci Europa a Ganymed

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 14. 7. 2006 19h 42m UT

Kompozice 300 snímků planety Jupiter. Vlevo od planety se nacházejí měsíce Europa (jasnější) a Ganymed (dole, slabší).

Planeta Jupiter

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 13. 7. 2006 19h 38m UT

Kompozice 300 snímků planety Jupiter.

Planeta Jupiter

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 12. 7. 2006 19h 41m UT

Kompozice 300 samostatných snímků planety Jupiter.

Planeta Jupiter a měsíc Io

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 11. 7. 2006 19h 23m UT

Kompozice 300 snímků planty Jupiter. Vlevo od planety vidíme i měsíc Io.

Planeta Jupiter a měsíc Ganymed

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 10. 7. 2006 19h 31m UT

Kompozice 300 snímků planty Jupiter. Vlevo od planety vidíme i měsíc Ganymed.

Planeta Jupiter a měsíc Ganymed

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 10. 7. 2006 19h 20m UT

Kompozice 300 snímků planty Jupiter. Vlevo od planety vidíme i měsíc Ganymed.

Planeta Jupiter

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 9. 7. 2006 19h 40m UT

Kompozice 300 snímků planety Jupiter. Kromě planety jsou na snímku zachyceny i měsíce Europa (vpravo) a Io (vlevo). V pravém dolním rohu je model Jupitera, jak jej pro čas expozice počítá program Cartes du Ciel.

Planeta Jupiter

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 6. 7. 2006 20h 7m UT

Barevná kompozice planety Jupiter složená ze 300 samostatných snímků. V pravém dolním rohu je model Jupitera, jak jej pro čas expozice počítá program Cartes du Ciel.

Planeta Jupiter

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 4. 7. 2006 20h 27m UT

Barevná kompozice 300 snímků planety Jupiter. Vpravo se nachází měsíc Io, vlevo dole je model, jak Jupiter přibližně pro čas expozice zobrazuje program Cartes du Ciel.

Planeta Jupiter

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: MAK 150
Kamera: Philips ToUcam
Expozice: 1/4s
Místo: Brno
Datum: 3. 7. 2006 20h 36m UT

Planeta Jupiter jako kompozice 180 černobílých snímků. V horním rohu je uveden model podle programu Cartes du Ciel, počítaný přibližně pro stejný čas v jakém byly získány snímky.