Fotogalerie: Planetky


ASTEROID 2001 TX16

Autor: Kamil Hornoch
Přístroj: 0.35-m reflektor
Kamera: CCD ST6V + R filtr
Expozice: 90s
Místo: Lelekovice
Datum: 3. 1. 2001 22h 19m UT

Snímky planetky 2001 TX16, která má kometě podobnou dráhu, byly pořízeny 2.93UT února a 3.87UT února 35cm RL + CCD ST-6V přes R filtr za účelem zjištění případných projevů kometární aktivity, která však nebyla zjištěna ani na složených snímcích s celkovým exp. časem 720s. Zde jsou snímky s expozičním časem 90 sekund. Snímky mají překryv, takže je vidět pohyb tělesa za 22.5 hodiny.