Fotogalerie: Ostatní


Věže kostela Nanebevzetí Panny Marie

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 20Da
Expozice: 2s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 10m UT

Věže kostela Nanebevzetí Panny Marie a klášter premonstrátů (asi uprosřed snímku) a sídliště Vinohrady.

Vinohrady, Líšeň

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 20Da
Expozice: 2s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 10m UT

Sídliště Vinohrady a Líšeň (v pozadí snímku).

Židenice

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 20Da
Expozice: 2s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 10m UT

Městská část Židenice a hotel Continental (těsně u pravého okraje snímku).

Hotel Continental

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 20Da
Expozice: 2s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 10m UT

Hotel Continental a magistrála Ostravská (v pozadí snímku).

Kostel sv. Tomáše

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 20Da
Expozice: 2s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 9m UT

Někdejší augustiniánský klášter založil v roce 1350 markrabě Jan Jindřich Lucemburský, bratr císaře Karla IV. V pozadí snímku je magistrála Ostravská.

Kostel sv. Jakuba a sv. Tomáše

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 300D
Expozice: 2s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 8m UT

Na snímku vidíme kostel sv. Jakuba na Jakubském nám. (vpravo) a kostel sv. Tomáše na Moravském nám.

Kostel sv. Tomáše

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 20Da
Expozice: 2s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 8m UT

Kostel sv. Tomáše na Joštové ulici a dominantní věž kostela sv. Jakuba na Jukubském nám. (u levého okraje snímku).

Kostel sv. Michala a Stará radnice

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 20Da
Expozice: 2s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 7m UT

Kostel sv. Michala (vpravo) na Dominikánském nám. je konventní chrám někdejšího dominikánského kláštera, založeného v letech 1228-1238. Vlevo potom vidíme věž Staré radnice. Stará radnice je nejstarší světskou stavbu v Brně, v níž sídlila do roku 1935 městská správa. Historické jádro budovy s věží vzniklo kolem roku 1240.

Petrov, katedrála sv. Petra a Pavla

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 300D
Expozice: 2.5s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 45m UT

Katedrála Petrov je jedna z hlavních dominant města Brna.

Špilberk, brněnský hrad.

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: Sonnar 3.5/135
Kamera: Canon 300D
Expozice: 0.5s
Místo: Brno
Datum: 7. 9. 2006 20h 46m UT

Hrad byl založen českým králem Přemyslem Otakarem II. kolem poloviny 13. století na skalnatém ostrohu, tyčícím se nad historickým centrem města Brna. Nejstarší písemné zprávy o existenci hradu se vztahují k létům 1277 až 1279, kdy se připomíná nejen hradní kaple, ale také jméno kopce, záhy přenesené na samotný hrad.