Fotogalerie: Galaxie


Galaxie NGC 6946 se supernovou 2017eaw

Autor: Dalibor Hanžl
Přístroj: 0.2-m reflektor
Kamera: CCD G2 8300
Expozice: 24 min
Místo: Pavlovice
Datum: 26. 8. 2017 19h 48m UT

Složený snímek 12min L a 3x4min RGB